Tarieven KDV/BSO

Tarieven KDV/BSO

Hieronder vind je onze prijzen zoals deze gelden per 1 januari 2024. 

Voor het ontvangen van de juiste kinderopvangtoeslag, willen we je erop wijzen dat je het (nieuwe) uurtarief zelf zo snel mogelijk aan de Belastingdienst moet doorgeven. Let ook op dat je het juiste LRK-nummer geregistreerd hebt (zie de nummers onderaan deze pagina). 

Tarieven KDV

Tarieven BSO

Administratiekosten

Voor bepaalde administratieve handelingen zoals het wijzigen van contract of het aanvragen van een extra exemplaar van de jaaropgaaf vragen we een vergoeding. Door het aantal aanvragen van het wijzigen van contracten is het helaas niet haalbaar voor ons dit zonder extra kosten te verwerken. 

Soort administratieve handelingKosten per actie
Het maken van het eerste contract€0,00
Het maken van een nieuw contract binnen 6 maanden na het beëindigen van het voorgaande contract.€ 30,00
Het wijzigen van het contract€15,00
Eerste exemplaar jaaropgave€0,00
Tweede exemplaar jaaropgave€7,50
Ruilkosten€3,00 per ruilactie
Kosten herberekenen BSO i.v.m. eerder stopzetten contract€ 50,00

LRK-Nummers

Landelijk register kinderopvang
Rolklaverpad 21-23619935169
BSO Distelweg 42235070518
BSO Digitalis166454837

Wij hebben nog enkele plekken beschikbaar