Informatie

Openingstijden
De openingstijden van Kinderdagverblijf Zonnepret zijn van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 18.30 uur. Het kinderdagverblijf is  11,5 uur per dag open. Op Kinderdagverblijf Zonnepret hanteren we vaste breng- en haaltijden. U kunt uw  kind(eren) brengen tussen 7:00 en 9:00 uur. Vanaf 16:00 uur kunnen de kinderen weer worden opgehaald. Kinderen die halve dag komen kunnen tussen 12:30 uur en 13:00 uur gebracht of gehaald worden.

De openingstijden van BSO Zonnepret zijn verdeeld over de VSO van 7:00-8:30 uur, de TSO 12:15-13:15 uur en de NSO van 15:00-18.30 uur, en voor kinderen op een school met continurooster van 14:00-18:30 en op de woensdagen van 12:00-18:30. Tijdens vakanties is de BSO open van 8:00 uur tot 18:00 uur.

Kinderopvang Zonnepret is 51 weken per jaar geopend. Naast deze tekst ziet u een overzicht van de sluitingsdagen.

Alleen op nationale feestdagen en tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn wij gesloten. Daarnaast worden jaarlijks enkele sluitingsdagen vastgesteld.