BSO

Buitenschoolse opvang (BSO)
De BSO van Zonnepret is een buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Onze BSO-locaties zijn gevestigd aan de Distelweg 42 en het Rolklaverpad 29 (het onderbouw-gebouw van OBS Digitalis). We werken op de BSO zoveel mogelijk met horizontale groepen. Dat doen we omdat we ernaar streven alle kinderen hier een fijne tijd te bieden en zoveel mogelijk aan de verschillende wensen van de kinderen tegemoet. 

Wij bieden de opvang in 2 stamgroepen:

  • Groep Distelweg: voor kinderen van 4-6 jaar op Distelweg 42 met 21 kindplaatsen.
  • Groep Digitalis: voor kinderen van 6-12 jaar in OBS Digitalis aan het Rolklaverpad 29 met 17 kindplaatsen.

Je kunt 51 weken per jaar bij ons terecht voor opvang. We bieden standaard opvang tijdens alle 40 schoolweken, met een mogelijkheid tot vakantie-opvang. Ook kun je studiedagen afnemen. Opvang sluit je bij ons contractueel af en dat kan al vanaf één dag per week. Daarbij hebben we de volgende typen opvang: 

  • Voorschoolse opvang (VSO) 
  • Tussenschoolse opvang (TSO) 
  • Naschoolse opvang (NSO) 
  • Opvang op studiedagen 
  • Opvang tijdens vakanties

Ook kun je af en toe extra opvang afnemen, onder de volgende voorwaarden: 

  • De school heeft een continurooster en is vanaf 12:00 uur uit. 
  • Je hebt af en toe voorschoolse opvang nodig (dit kan wanneer de kind/leidster-ratio het toelaat) 
  • Je hebt af en toe naschoolse opvang nodig (dit kan wanneer de kind/leidster-ratio het toelaat) 

buiten1.png

bsoskatebaan.png

Wij hebben nog enkele plekken beschikbaar