BSO

Buitenschoolse opvang (BSO)

De BSO van Kinderopvang Zonnepret is een buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar oud. Onze BSO-locatie is gevestigd aan het Rolklaverpad 29 in Almere, in het schoolgebouw van OBS Digitalis onderbouw. Onze ruimte is gezellig ingericht en biedt opvangmogelijkheden aan 2×17 kinderen. Op de BSO werken we met horizontale groepen. Kinderopvang Zonnepret streeft ernaar alle kinderen hier een fijne tijd te bieden en daarom komen wij zoveel mogelijk aan deze wensen tegemoet.

Wij verhuizen medio juni 2023 de Blauwe groep naar onze nieuwe BSO vestiging aan de Distelweg 42 in Almere . Hier hebben wij ruimte voor 21 kinderen.

Wij bieden de opvang in 2 stamgroepen:

  • Blauwe groep: voor kinderen van 4-6 jaar. (Gaat medio juni 2023 verhuizen naar Distelweg 42)
  • Groene groep: voor kinderen van 6-12 jaar in OBS Digitalis aan het Rolklaverpad 29.

Wij zijn 51 weken per jaar geopend en bieden de standaard opvang tijdens de 40 schoolweken. Daarnaast bieden wij vakantieopvang. Ook afname van studiedagen is mogelijk.

Op onze locatie bieden we voorschoolse (VSO), tussen schoolse (TSO) en naschoolse (NSO) opvang, opvang op studiedagen en vakantieopvang. Ouders nemen de opvang contractueel bij ons af.  Afname kan vanaf één dag per week.
Ook bestaat de mogelijkheid om incidenteel extra opvang af te nemen.
Dit kan in de volgende gevallen:

  1. De school heeft een continu rooster en is vanaf twaalf uur uit.
  2. U heeft incidenteel voorschoolse opvang nodig. (Dit is meestal mogelijk, indien de kind/leidster-ratio het toelaat ).
  3. U heeft incidenteel een extra dag nodig op de naschoolse opvang. 
    (Dit kan alleen als de kind/leidster-ratio het toelaat).

buiten1.png

bsoskatebaan.png

Wij hebben nog enkele plekken beschikbaar