KDV

De Groep
Zonnepret KDV bestaat uit een verticale groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Onze locatie bevindt zich aan het Rolklaverpad 21-23. We hebben een gezellig ingerichte ruimte die plek biedt aan maximaal 16 kinderen. 

Opvang neem je bij ons af op contractueel vaste dagen. Extra opvang is mogelijk in overleg en alleen als de kind-leidster ratio dit toelaat. 

Onze groepsleidsters, gediplomeerde pedagogisch medewerkers, geven je kind veel aandacht en nemen veel tijd en ruimte om te investeren in de ontwikkeling van je kind. 

kinderboerderij

18222669_1746935245598230_2773474906550333559_n

babysitter.png

Wij hebben nog enkele plekken beschikbaar