KDV Tarieven 2023

Tarieven per 1 januari 2023

PakketsoortWeken per jaarUren per dagUurprijs
Hele dagopvang51 weken11,5 uur (07:00 tot 18:30)€ 9,00
Dagdeel opvang51 weken6 uur (07:00-13:00 of 12:30-18:30)€ 9,10
Uurtje factuurtje€ 12,00
Halve dag extra opvang6 uur (07:00-13:00 of 12:30-18:30)€ 72 per dagdeel
Hele dag extra opvang11,5 uur (07:00 tot 18:30)€ 138 per dag
Te laat ophalen kindKosten in verband met ophalen buiten uw contracttijden€ 28
Calamiteiten opvang€ 12,00

Tarieven in pakketvorm per 1 januari 2023

Pakket KDV hele dag, uurtarief € 9,00 op basis van 51 weken per jaar.
Een dag van 7:00-18:30 all-in tarief.
Uren en tarief per maand afgerond op hele uren/Euro's.
Aantal dagenUur per maandTarief per maand
1 dag49€441
2 dagen98€882
3 dagen147€1323
4 dagen196€1764
5 dagen245€2205
KDV dagdeel uurtarief € 9,10 op basis van 51 weken per jaar.
Een dagdeel van 7:00-13:00 of van 12:30-18:30 all-in tarief.
Wens je minder of meer uren per dagdeel af te nemen,
dan kan dit in overleg tegen een hoger uurtarief (uurtje factuurtje).
Uren en tarief per maand afgerond op hele uren/Euro's.
Aantal dagdelenUur per maandTarief per maand
1 dagdeel26€237
2 dagdelen51€464
3 dagdelen77€701
4 dagdelen102€928
5 dagdelen128€1165

Voor het jaar 2023 bieden wij onze dagdelen met een scherp uurtarief aan. De maximale vergoeding van de overheid voor het jaar 2023 is €8,97. Wij bieden dit voor €9,00 aan en voor een dagdeel €9,10. Uiteraard stijgen onze prijzen elk jaar met de verhoging van de overheid mee. Aan het eind van elk jaar maken wij de verhoging van het uurtarief bekend. Wij zijn 51 weken per jaar open. Tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn wij dicht. U betaald de 51 weken in 12 gelijke maandelijkse termijnen

Kosten in verband met ophalen buiten uw contracttijden

Het kan gebeuren dat u uw kind door omstandigheden niet kan ophalen voor de eindtijd, zoals vastgesteld in uw plaatsingsovereenkomst. Indien een kind later wordt opgehaald dan de eindtijd in het contract, zijn we genoodzaakt om kosten in rekening te brengen. Deze kosten zijn 28 euro per uur of gedeelte van een uur. Dus 15 minuten te laat is €28,- Wij raden je aan om een back-up te regelen voor als je een keertje te laat bent. Wij hebben hiervoor een formulier “ophalen door derden”. Je kunt hiermee aangeven wie bevoegd is om je kind op te halen als je te laat bent.

Toeslagen

De belastingdienst levert een bijdrage in de kinderopvangkosten. Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst stelt de belastingdienst een website ter beschikking. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de belastingdienst over toeslagen. Voor informatie over de inschrijving van uw kind(eren) kunt u telefonisch of per mail contact opnemen. Na het invullen van het inschrijfformulier, onder aan deze pagina, staat uw kind bij Kinderopvang Zonnepret ingeschreven.

Ruilen van dagen

Wij proberen de ouders met ons ruilbeleid tegemoet te komen wanneer een ouder een keertje moeilijk zit en beroep op ons doet. Uiteraard gaat het hierbij uitsluitend om incidenteel ruilen en dus niet om een structureel proces. Dit kan ook alleen als de kind-leidster ratio dat toelaat en als de te ruilen dag twee weken van tevoren is afgemeld. Aan ruilen zijn administratieve kosten verbonden. Dat is €3,00 per ruilactie. Wij bieden per kind tot maximaal 5 ruilverzoeken voor het hele kalenderjaar.

Afname extra kinderopvang

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om extra kinderopvang af te nemen. Hieronder worden deze voorwaarden worden opgesomd.

  1. U dient minimaal een week van te voren via het online portal de dag(en) waarop u extra kinderopvang wilt afnemen in. Uw verzoek wordt beoordeeld en indien er  plek is op de betreffende dag ontvangt u een acceptatie van dit verzoek per e-mail. Indien er geen plek is ontvangt u een afwijzing van uw verzoek per e-mail. Hierbij wordt rekening gehouden met de beroepskracht/kind ratio.
  2. Extra kinderopvang kan afgenomen worden vanaf minimaal één halve dag, of aansluitend op een reeds gecontracteerd dagdeel. De mogelijkheid om bijvoorbeeld een half uur of enkele uren extra kinderopvang af te nemen is niet mogelijk op dagen die niet in het contract zitten. De kosten voor extra opvang worden in rekening gebracht tegen het tarief van uurtje factuurtje en worden in rekening gebracht op de eerst volgende factuur. De facturen worden elke maand op de 12e van de maand aangemaakt. Voor extra afgenomen uren in de maand december zal aan het eind van de maand december een extra factuur worden verstuurd. 

Opzegtermijn

De opzegtermijn voor een contract is een maand vanaf het moment van opzegging.

Wij hebben nog enkele plekken beschikbaar