BSO Tarieven 2023

Tarieven BSO

Tarieven BSO
Uurtarief NSO€7,72
Uurtarief VSO bij afname NSO€7,72
Uurtarief VSO zonder afname NSO€7,90
Uurtje factuurtje, extra uren of dagen€12,00 per uur
TSO€3,15 per TSO
Tarieven VSO & TSO op basis van 40 weken per jaar
Aantal dagenUur per maandTarief per maand
Afname per dagPrijs 1 dag per week
VSO1,5 uur per keer6€46,32
TSO1 uur per keer4€12
Vakantiedag 8:00-18:0010 uur per dag€77,20 per dag
Tarieven NSO excl. studie- en vakantiedagen. Uurtarief €7,72 op basis van 40 weken per jaar. Uren en tarief per maand afgerond op hele uren/Euro's.
Aantal dagenUur per maandTarief per maand
1 dag*12€93
2 dagen*23€178
3 dagen*35€270
4 dagen*47€363
Lange NSO (woensdag) 6,5 uur22€170
5 dagen68€524
* m.u,v. woensdag. Woensdag is een lange NSO.

Voor het jaar 2023 bieden wij onze dagdelen met een scherp uurtarief aan. De maximale vergoeding van de overheid voor het jaar 2023 is €7,72. Uiteraard stijgen onze prijzen elk jaar met de verhoging van de overheid mee. Aan het eind van elk jaar maken wij de verhoging van het uurtarief bekend. Wij zijn 51 weken per jaar open. Tussen Kerst en Oud & Nieuw zijn wij gesloten. U betaald de 51 weken in 12 gelijke maandelijkse termijnen.

Zit uw kind op een school met een continurooster, waardoor u meer uren moet afnemen, dan kunnen wij voor u vrijblijvend een pakket samenstellen en uitrekenen hoeveel u kwijt zult zijn. Wij bieden ook opvang aan op studiedagen. U kunt kiezen voor een all-in studiedagenpakket of 5 studiedagen.

Het uurtarief is inclusief:

  • Brengen en ophalen van en naar school. Vraag welke scholen wij kunnen halen en brengen.
  • Alle uitjes zijn in de prijs inbegrepen (pretparken, Musea, etc.)
  • Broodmaaltijd(en) met gezonde producten zoals volkorenbrood tijdens NSO, Studie- en vakantiedagen.
  • Vers fruit en tussendoortjes.
  • Grote gymzaal ingericht met allerlei sport en spel materialen voor dagelijks spelen.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Wij bieden tussen schoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aan kinderen van OBS Digitalis.
De kosten hiervoor zijn gebaseerd op 40 schoolweken per jaar. In uw contract wordt vastgelegd welke dagen uw kind naar de TSO komt.

Kosten in verband met ophalen buiten uw contracttijden

Het kan gebeuren dat u uw kind door omstandigheden niet kan ophalen voor de eindtijd, zoals vastgesteld in uw plaatsingsovereenkomst. Wanneer dit voor het eerst gebeurt attenderen wij u erop dat dit voor veel ongemak zorgt, voor zowel uw kind als het personeel op locatie. Indien een kind meer dan 3 maal later wordt opgehaald dan de eindtijd in het contract, zijn we genoodzaakt om kosten in rekening te brengen, te weten, vier keer het standaard uurtarief van uw locatie, met een minimum van 1 uur ongeacht de daadwerkelijke tijd die u te laat was. Indien dit meer dan 1 uur bedraagt, geldt het voorgaande voor elk uur of een gedeelte ervan dat u te laat bent.

Toeslagen

De belastingdienst levert een bijdrage in de kinderopvangkosten. Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst stelt de belastingdienst een website ter beschikking. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de belastingdienst over toeslagen. Voor informatie over de inschrijving van uw kind(eren) kunt u telefonisch of per mail contact opnemen. Na het invullen van het inschrijfformulier, onder aan deze pagina, staat uw kind bij Kinderopvang Zonnepret ingeschreven.

Ruilen van dagen

Wij proberen de ouders met ons ruilbeleid tegemoet te komen wanneer een ouder een keertje moeilijk zit en beroep op ons doet. Uiteraard gaat het hierbij uitsluitend om incidenteel ruilen en dus niet om een structureel proces. Dit kan ook alleen als de kind-leidster ratio dat toelaat en als de te ruilen dag twee weken van tevoren is afgemeld. Aan ruilen zijn administratieve kosten verbonden. Dat is €3,00 per ruilactie. Wij bieden per kind tot maximaal 5 ruilverzoeken voor het hele kalenderjaar.

Afname extra opvang

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om extra opvang af te nemen. Hieronder worden deze voorwaarden worden opgesomd.

  1. U dient minimaal een week van te voren via het online portal de dag(en) waarop u extra kinderopvang wilt afnemen in. Uw verzoek wordt beoordeeld en indien er  plek is op de betreffende dag ontvangt u een acceptatie van dit verzoek per e-mail. Indien er geen plek is ontvangt u een afwijzing van uw verzoek per e-mail. Hierbij wordt rekening gehouden met de beroepskracht/kind ratio.
  2. Extra opvang kan afgenomen worden per opvangsoort (hele-VSO of hele-NSO). De mogelijkheid om bijvoorbeeld een half uur of enkele uren extra opvang af te nemen is niet mogelijk. De kosten voor extra opvang worden in rekening gebracht tegen het tarief van uurtje factuurtje en worden in rekening gebracht op de eerst volgende factuur. De facturen worden elke maand op de 12e van de maand aangemaakt. Voor extra afgenomen uren in de maand december zal aan het eind van de maand december een extra factuur worden verstuurd. 

Opzegtermijn

De opzegtermijn voor een contract is een maand vanaf het moment van opzegging.

Wij hebben nog enkele plekken beschikbaar