Veiligheid & Gezondheid

Veiligheid en Gezondheidsbeleid

Kinderopvang Zonnepret voldoet aan de regels zoals die opgesteld zijn in de Wet Kinderopvang en aanverwante wetten. Wij werken samen met de GGD en brandweer. Hun regelgeving volgen wij nauwkeurig op om te kunnen voldoen aan de (kwaliteits)eisen. Om het veiligheids-, en gezondheidsbeleid binnen ons kinderdagverblijf juist uit te kunnen voeren, zijn er verschillende protocollen en werkinstructies opgesteld. Deze vormen de leidraad voor onze medewerkers. Daarnaast worden er risico-inventarisatielijsten bijgehouden door de groepsleidsters. Hieruit komen actielijsten voort die door de houder van het kinderdagverblijf worden uitgevoerd.

De GGD- inspectie voert controle uit over deze risico-inventarisatielijsten. Naar aanleiding hiervan worden de veiligheid, gezondheid en de arbeidsomstandigheden verder verbeterd.