Protocollen

Protocollen

In de protocollen staat nauwkeurig beschreven welke afspraken we over een onderwerp gemaakt hebben. Deze zijn er om duidelijkheid te scheppen en om de kwaliteit van de opvang te waarborgen. De protocollen liggen op de groep ter inzage voor de ouders.

Er is bijvoorbeeld een protocol Veiligheid en Gezondheid. Hierin komen de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid aan de orde en staan de maatregelen beschreven, die wij hebben genomen of nog moeten nemen.

Er zijn nog tientallen andere protocollen waar wij mee werken, bijvoorbeeld: protocol Wiegendood, protocol Uitstapjes etc.
Hieronder vindt u alle protocollen: