Kwaliteit

Voeding

De kwaliteit van de kinderopvang staat bij ons voorop. Dit is ook terug te vinden in de voeding die wij aan de kinderen verstrekken. De filosofie van Kinderopvang Zonnepret is dat kinderen met een gezond lichaam zich op sociaal en cognitief gebied beter kunnen ontwikkelen. Wanneer ze zich goed voelen, staan kinderen meer open voor nieuwe dingen. Wij gebruiken daarom uitsluitend biologische en vers(e) producten voor de maaltijd omdat dit gezonder is en beter voor de lichamelijke ontwikkeling van het kind. De kinderen krijgen elke dag een broodmaaltijd en verschillende soorten vers fruit en groenten.

Spelmateriaal

Het spelmateriaal sluit aan bij de leeftijd van de kinderen. Het heeft veelal een educatief karakter, waardoor kinderen op onze opvang spelenderwijs leren en tegelijk ontspannen.

Vast personeel

Op de groepen staan gediplomeerde, pedagogisch medewerkers en stagiaires. Ze hebben oog voor de facetten die bevorderend zijn voor een positieve ontwikkeling van kinderen. Alle medewerkers zijn in het bezit van een EHBO diploma. Dit diploma wordt jaarlijks herhaald zodat de kennis up to date blijft.

Protocollen

In de protocollen staat nauwkeurig beschreven welke afspraken we over een onderwerp gemaakt hebben. Deze zijn er om duidelijkheid te scheppen en om de kwaliteit van de opvang te waarborgen. De protocollen liggen op de groep ter inzage voor de ouders.

Inspectie GGD

Werken conform de wet en regelgeving van de wet Kinderopvang staat bij ons centraal. Wij zorgen ervoor dat alle wettelijke regels in de praktijk in orde zijn. Elk jaar ontvangen wij een bezoek van de GGD-inspectie.  De adviezen uit de inspectie verwerken wij in onze protocollen en blijven hierdoor voldoen aan de wettelijke eisen die aan een professionele kinderopvang gesteld word.