KDV Wennen

Wennen

Bij Kinderopvang Zonnepret vinden we het belangrijk dat uw kind eerst een wenperiode krijgt voordat het naar het kinderdagverblijf gaat. Soms moeten kinderen direct worden geplaatst, maar  ook in die situatie houden we rekening met een wenperiode.

Zo krijgen alle kinderen de kans om geleidelijk vertrouwd te raken met de nieuwe omgeving. Ook voor de ouders is een overgangsperiode prettig om de zorg voor het kind stapsgewijs uit handen te geven. Uiteraard kunnen de ouders bij de pedagogisch medewerkers informeren naar het welbevinden van hun kind.

Wenperiode nieuw kind

Na de plaatsing van het nieuwe kind vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats. De ouders en/of verzorgers komen met het kind het kinderdagverblijf en de groep waar het komt bekijken. Tegelijk maken we dan afspraken over de wenperiode. Ook vragen we de ouders een formulier in te vullen met specifieke gegevens over het kind. Slaapt het bijvoorbeeld met een knuffel of speen of heeft het een bepaalde allergie?

Deze wenperiode bedraagt ongeveer drie dagdelen en vindt plaats voordat uw kind op het kinderdagverblijf komt. De eerste keer laten we uw kind een paar uurtjes wennen en bouwen dit op tot een hele dag. Tijdens deze wenmomenten adviseren we ouders om bereikbaar te zijn.

De drie wendagen:

  • Bij de eerste wendag komt één of beide ouders mee. Ouders kunnen die dag de pedagogisch medewerker informeren over het voedingsschema en de gewoonten van het kind. Wij adviseren niet direct een hele dag met uw kind te komen, maar eerst een ochtend of een middag.
  • Bij de tweede wendag komt weer een van de ouders mee. De ouder gaat in de loop van de dag een paar uurtjes weg. Op deze manier kan het kind wennen aan de pedagogisch medewerker wanneer de ouders er niet zijn.
  • Bij de derde wendag zijn er geen ouders meer bij.
Wij hebben nog enkele plekken beschikbaar