KDV Tarieven

PakketsoortWeken per jaarUren per dagUurprijs
Hele dagopvang51 weken11,5 uur (07:00 tot 18:30)€ 7,00
Hele dagopvang51 weken9 uur (08:00 tot 17:00)€ 7,00
Halve dagopvang51 weken6 uur (07:00-13:00/12:30-18:30)€ 7,00
Extra dag11 uur€ 8,00
Te laat ophalen kindZie protocol: Kosten in verband met ophalen buiten uw contracttijden€ 28
Calamiteiten opvang€ 9,00
Extra halve urenBijkopen bij 9-uur pakket€ 4,50

Kosten in verband met ophalen buiten uw contracttijden

Het kan gebeuren dat u uw kind door omstandigheden niet kan ophalen voor de eindtijd, zoals vastgesteld in uw plaatsingsovereenkomst. Wanneer dit voor het eerst gebeurt attenderen wij u erop dat dit voor veel ongemak zorgt, voor zowel uw kind als het personeel op locatie. Indien een kind meer dan 3 maal later wordt opgehaald dan de eindtijd in het contract, zijn we genoodzaakt om kosten in rekening te brengen, te weten, vier keer het standaard uurtarief van uw locatie, met een minimum van 1 uur ongeacht de daadwerkelijke tijd die u te laat was. Indien dit meer dan 1 uur bedraagt, geldt het voorgaande voor elk uur of een gedeelte ervan dat u te laat bent.

Toeslagen

De belastingdienst en uw werkgever leveren een bijdrage in de kinderopvangkosten. Voor het aanvragen van een kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst stelt de belastingdienst een speciaal ontwikkeld computerprogramma ter beschikking. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de belastingdienst over toeslagen. Voor de inschrijving van uw kind(eren) kunt u telefonisch of per mail contact opnemen. Na het invullen van het inschrijfformulier staat uw kind bij Kinderopvang Zonnepret ingeschreven.

Ruilen van dagen

Ruilen van dagen is ook mogelijk. U kunt enkel in dezelfde week ruilen met de eerste en tweede voorwaarde zoals hierboven is beschreven.

Afname extra kinderopvang

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om extra kinderopvang af te nemen. Hieronder zullen deze voorwaarden worden opgesomd.

  1. U bespreekt minimaal een week van te voren met de pedagogisch medewerkster de dag(en) waarop u extra kinderopvang wilt afnemen. De pedagogisch medewerkster kijkt op de planning en geeft aan of er plek is op de betreffende dag. Hierbij houdt de pedagogisch medewerkster rekening met de beroepskracht/kind ratio.
  2. Vervolgens noteert de pedagogisch medewerkster (indien er plek is en de beroepskracht/kind ratio dit toelaat) in de agenda dat er op de betreffende dag een extra kind komt.
  3. De pedagogisch medewerkster geeft aan de directie door dat een kind extra kinderopvang afneemt. Hierbij benoemt zij de dag waarop het kind extra is gekomen. Zo wordt er een factuur naar de ouder verzonden op basis van hetzelfde uurtarief dat wordt gehanteerd.
  4. Extra kinderopvang kan afgenomen worden vanaf minimaal één halve dag. De mogelijkheid om bijvoorbeeld een half uur of enkele uren extra kinderopvang af te nemen is niet mogelijk. Het extra dagdeel kan een ochtend of een middag zijn. De ochtend is van 07.30 uur tot 13.00 en de middag is van 13.00 tot 18.30 uur.
Wij hebben nog enkele plekken beschikbaar