KDV Opvang

Dagopvang (KDV)

Onze dagopvanglocaties  zijn gevestigd aan het Rolklaverpad 21-23 in Almere. Onze ruimte is gezellig ingericht en biedt opvangmogelijkheden aan zestien kinderen. 

Ouders nemen de opvang contractueel bij ons af op vaste dagen. Flexibele opvang is mogelijk als de leidster of kindbezetting dat toelaat. Dit kan met u in overleg. 

Uw kind krijgt veel aandacht van onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers, waarbij er genoeg tijd en ruimte is om te investeren in de ontwikkeling van uw kind.

Wij werken met een verticale groep, waardoor uw kind leert om te gaan met leeftijdsgenoten en kinderen die jonger of ouder zijn. Uw kind vindt hierdoor beter aansluiting als hij/zij later de basisschool bezoekt.

girl-left.png

Wij hebben nog enkele plekken beschikbaar