KDV Dagritme

Dagritme KDV

In het dagelijks handelen, laten de medewerkers van Kinderopvang Zonnepret zich zoveel mogelijk leiden door de individuele behoeften en wensen van de kinderen. In ons dagritme hebben we gekozen voor enkele vaste momenten: dit geeft rust en schept duidelijkheid voor de kinderen en medewerkers.

U kunt uw kind tot 9:00 uur brengen. Na dit tijdstip beginnen de kinderen gezamenlijk aan hun dag en wordt dit groepsproces niet verstoord door ouders die te laat binnen komen.

Ook zien wij graag dat u uiterlijk 10 minuten voor sluitingstijd aanwezig bent. Op deze manier kunnen wij uw kind rustig overdragen en u van de nodige informatie voorzien. Mocht u uw kind buiten deze tijden willen brengen of halen wilt u dat eerst overleggen met de groepsleiding, zodat zij hiermee rekening kunnen houden in het dagprogramma. 

Wij stellen het zeer op prijs dat wij vóór 9.00 uur gebeld worden als uw kind die dag niet kan komen (bijv. ziekte).

Dagindeling KDV

Starttijd activiteitActiviteit beschrijving
07:00 - 08:50Inloop, kinderen vrij spelen
09:00 - 09:30Dag bespreken, fruitliedje + dagen van de week zingen met PUK / fruit en drinken
09:30 - 10:00Verschonen/ toilet met PUK zie paspoort wie-, wat?
10:00 - 10:30Boekje voorlezen dat aansluit op activiteit met Puk / liedje zingen
10:50 - 11:30Buiten spelen
11:30 - 12:15Broodje eten en drinken met Puk
12:15 - 12:30Verschonen/ toilet/ tanden poetsen met PUK
12:30 - 13:00Voorbereiden middagdutje en een boekje voorlezen
13:00 - 15:00Middagdutje/taalactiviteit met PUK daarna filmpje kijken
Verschoon/toiletronde
15:10 - 15:30Eten en drinken met puk
15:30 - 16:00Boekje voorlezen, herhaling ochtend en voelen, proeven, kijken, horen, ruiken of doe activiteit
Verschoon/toiletronde
16:00 - 16:45Buiten spelen met Puk
16:45 - 17:00 Iets eten en drinken met PUK
17:00 - 17:15Vrij spelen
17:15 - 18:30Boekje lezen en napraten met puk
Wij hebben nog enkele plekken beschikbaar