Educatie

In een veilige en vertrouwde omgeving ontwikkelt uw kind zich optimaal.

Educatieve activiteiten

Door uw kind te ondersteunen kan hij/zij vanuit vertrouwen de wereld onderzoeken. Het is daarbij belangrijk dat uw kind de ruimte krijgt om onder begeleiding zelfstandig taken aan te pakken. Dit zal helpen de basis te leggen om later zelfstandig te functioneren in de maatschappij. 

De opvoeding van kinderen zien we als een eenheid, waar ouders, gezin, de omgeving, de wijk deel van uitmaken en ook het kinderdagverblijf/bso en basisschool.

babysitter.png

Themagerichte educatie

Op Kinderopvang Zonnepret werken wij met themagerichte activiteiten die alle ontwikkelingsgebieden stimuleren. Tijdens een thema over de zomer maken de kinderen kennis met diverse onderwerpen als strand, zwemmen, zee, zon, vakantie, ijsjes en kamperen.

Deze onderwerpen komen terug in activiteiten als knutselen, nieuwe woorden leren, voorlezen, bijbehorende spelletjes, versjes, verhalen, tellen, kleuren benoemen en liedjes zingen. De thema’s worden door de pedagogisch medewerkers uitgewerkt volgens het VVE gecertificeerd programma Uk & Puk. Uk & Puk is een VVE programma voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Het is een programma dat de taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleert en ze spelenderwijs voorbereidt op de basisschool.

Wat is VVE?

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Voorschoolse educatie wordt voorafgaand aan de basisschool aangeboden op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Vroegschoolse educatie is gericht op kinderen in de kleuterklassen en groep 3.

VVE is een manier van werken binnen de kinderopvang waarbij we bewust de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen stimuleren door middel van spel en activiteiten. VVE is met name geschikt om achterstanden te bestrijden, bijvoorbeeld op het gebied van taal, maar VVE is natuurlijk goed voor alle kinderen! Door bij ons op de dagopvang bewust alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren krijgen kinderen een betere start op de basisschool en vergroten we hun kans op een goede schoolloopbaan.

Uk & Puk

Uk & Puk is een totaalprogramma voor kinderen van 0-4 jaar. Spelen staat hierin centraal, want spelen is ontdekken en groeien. Uk & Puk leert baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen.

Met dit programma werken we aan de hand van een thema dat iedere keer zes weken duurt. Deze thema’s en bijbehorende activiteiten kunnen makkelijk in het bestaande dagritme worden geïntegreerd. De activiteiten stimuleren vaardigheden op het gebied van spraak en taal, sociaal-emotioneel en motoriek. Daarnaast geeft het programma de eerste rekenprikkels. Op deze manier legt Uk & Puk een stevig fundament voor het basisonderwijs.