Doelstelling

Onze doelstelling

De doelstelling van onze opvang is om u en uw kind een pedagogisch verantwoord, vertrouwd en gezellig tweede “thuis” te bieden. Wij besteden zorg aan de kwaliteit van de opvang, waardoor kinderen zich tot volwaardige mensen kunnen ontwikkelen. Onze professionele groepsleiding besteedt aandacht aan spel, creativiteit, ontspanning en persoonlijke ontwikkeling. Om onze doelstelling te bereiken hanteren wij de vier opvoedingsdoelen van Riksen-Walraven, welke ten grondslag liggen aan de Wet Kinderopvang en de Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang.

De vier opvoedingsdoelen zijn:

  • Kinderen een gevoel van emotionele veiligheid bieden
  • Kinderen de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties bieden
  • Kinderen de gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties bieden
  • Kinderen de kans bieden om zich waarden en normen, de “cultuur” van een samenleving, eigen te maken; socialisatie

Onze opvang is toegankelijk voor alle kinderen ongeacht hun culturele achtergrond in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. De voertaal binnen onze instelling is Nederlands. Op Kinderopvang Zonnepret kunnen de kinderen spelenderwijs kennis maken met de Engelse taal. Als kinderen op jonge leeftijd in contact komen met een tweede taal, is dat goed voor hun taalontwikkeling en voor hun cognitieve en sociale vaardigheden. Kinderen zijn op jonge leeftijd heel taalgevoelig en bovendien leren ze van elkaar. Als ze verder komen in hun schoolcarrière, zullen ze daar profijt van hebben.

Ons pedagogisch beleid ligt op elke locatie voor de ouders ter inzage. Dit beleid hanteren we op alle locaties van Kinderopvang Zonnepret, waardoor wij ouders een uniforme werkwijze kunnen aanbieden. Ouders krijgen tijdens een intake gesprek uitgebreide informatie over de locatie waarop hun kind geplaatst zal worden.