Dagritme peuters

Dagritme

In het dagelijks handelen, laten de medewerkers van Kinderopvang Zonnepret zich zoveel mogelijk leiden door de individuele behoeften en wensen van de kinderen. In ons dagritme hebben we gekozen voor enkele vaste momenten: dit geeft rust en schept duidelijkheid voor de kinderen en medewerkers.

U kunt uw kind tot 9:00 uur brengen. Na dit tijdstip beginnen de kinderen gezamenlijk aan hun dag en wordt dit groepsproces niet verstoord door ouders die te laat binnen komen.

Ook zien wij graag dat u uiterlijk 10 minuten voor sluitingstijd aanwezig bent. Op deze manier kunnen wij uw kind rustig overdragen en u van de nodige informatie voorzien. Mocht u uw kind buiten deze tijden willen brengen of halen wilt u dat eerst overleggen met de groepsleiding, zodat zij hiermee rekening kunnen houden in het dagprogramma. 

Wij stellen het zeer op prijs dat wij vóór 9.00 uur gebeld worden als uw kind die dag niet kan komen (bijv. ziekte).

Dagindeling

Starttijd activiteitActiviteit beschrijving
07:00 - 09:00Brengmoment, kinderen vrij spelen
09:10 - 09:30In de kring, liedjes zingen, dag doornemen
09:30 - 10:00Aan tafel voor een cracker en thee
10:15 - 11:30Activiteit, binnen en/of buiten
11:30 - 12:15Aan tafel voor een broodje en melk
12:30 - 13:00Uitkleden en naar bed
13:00 - 15:00Middagdutje / activiteit
15:10 - 15:45Aan tafel voor fruit en water
15:30 - 16:45Herhalen activiteit ochtend en/of buiten spelen
16:45 - 17:00 Aan tafel voor een koekje en water
17:00 - 18:30Haalmoment, kinderen vrijspelen

Verschonen

Sommige peuters zijn al zindelijk en geven dus zelf aan wanneer zij naar het toilet moeten. 
Wij verschonen alle kinderen die een luier dragen na elk eetmoment en direct zodra zij uit bed komen. Tussendoor verschonen wij indien dit nodig is. Kinderen die bezig zijn met zindelijkheidstraining bieden wij luierbroekjes aan.

Wij hebben nog enkele plekken beschikbaar