Dagritme baby/dreumes

Dagritme

In het dagelijks handelen, laten de medewerkers van Kinderopvang Zonnepret zich zoveel mogelijk leiden door de individuele behoeften en wensen van de kinderen. In ons dagritme hebben we gekozen voor enkele vaste momenten: dit geeft rust en schept duidelijkheid voor de kinderen en medewerkers.

U kunt uw kind tot 9:00 uur brengen. Na dit tijdstip beginnen de kinderen gezamenlijk aan hun dag en wordt dit groepsproces niet verstoord door ouders die te laat binnen komen.

Ook zien wij graag dat u uiterlijk 10 minuten voor sluitingstijd aanwezig bent. Op deze manier kunnen wij uw kind rustig overdragen en u van de nodige informatie voorzien. Mocht u uw kind buiten deze tijden willen brengen of halen wilt u dat eerst overleggen met de groepsleiding, zodat zij hiermee rekening kunnen houden in het dagprogramma. 

Wij stellen het zeer op prijs dat wij vóór 9.00 uur gebeld worden als uw kind die dag niet kan komen (bijv. ziekte).

Dagindeling

Starttijd activiteitActiviteit beschrijving
07:00 - 08:50 Inloop
09:00 Aan tafel voor een cracker/koekje. Baby's krijgen de fles
09:30 - 10:00 Verschoonronde. Baby's naar bed
10:15 - 11:15 Vrij spel of gerichte activiteit, binnen en/of buiten.
11:15 Verschoonronde. Baby's krijgen de fles
11:30 Dreumesen gaan een broodje eten
12:30 Verschonen en kinderen naar bed
14:30 Dreumesen uit bed, baby's in bed
15:00 Aan tafel voor fruit. Baby's krijgen de fles
15:30 - 16:15 Vrij spel of gerichte activiteit, binnen en/of buiten.
16:00 Vanaf deze tijd kunnen de kinderen opgehaald worden
16:15 Verschoonronde
16:30 - 18:30 Vrij spel/uitloop kinderen
18:30 Sluitingstijd
Wij hebben nog enkele plekken beschikbaar