KDV baby/dreumes

Babygroep

Onze baby/dreumesgroep is gevestigd aan het Rolklaverpad 21-23 in Almere. Onze ruimte is gezellig ingericht en biedt opvangmogelijkheden aan zestien kinderen. 

Ouders nemen de opvang contractueel bij ons af op vaste dagen. Flexibele opvang is mogelijk als de leidster of kindbezetting dat toelaat. Dit kan met u in overleg. 

Uw kind krijgt veel aandacht van onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers, waarbij er genoeg tijd en ruimte is om te investeren in de ontwikkeling van uw kind.

Wij werken met een horizontale groep, waardoor uw kind leert om te gaan met leeftijdsgenoten.

babygroep1

babygroep2.jpeg

Wij hebben nog enkele plekken beschikbaar