Activiteiten

Door aan de activiteiten mee te doen oefenen kinderen hun vaardigheden, maken ze contact met andere kinderen, kunnen ze hun emoties uiten en beleven ze plezier.

Kinderen groeien snel, leren graag en zijn actief.

Onze activiteiten passen bij deze eigenschappen en helpen daarmee uw kind zich te ontwikkelen tot een zelfbewust persoon. Een groot deel van het verblijf van uw kind op de opvang wordt ingevuld met activiteiten. Deze kunnen met de hele groep zijn, in een klein groepje of individueel. Natuurlijk maakt het buitenspelen daar een onderdeel van uit, maar wij gaan verder. 

Enerzijds werken we met losstaande activiteiten die uw kind prikkelen om zelf dingen te ontdekken. Deze activiteiten stimuleren de interactie tussen de kinderen onderling en met de pedogogisch medewerkers. Anderzijds werken we met thema’s als de seizoenen, feestdagen of delen van de wereld. Door met thema’s te werken kunnen we dieper op een onderwerp ingaan. Op deze manier dagen we de kinderen op een andere manier uit.